JU KSIRC HADŽIĆI RASPISUJE KONKURS NA TEMU “PUT OKO SVIJETA” POKAŽI SVOJU KREATIVNOST!

Konkurs je otvoren isključivo za likovne i grafičke radove učenika srednjih škola iz Ilidže i Hadžića, a traje do 30.06.2022.

KONKURS

Međunarodna organizacija za migracije – IOM Bosna i Hercegovina

Kulturno – sportski i rekreacioni centar Ilidža (KSIRC Ilidža)

Kulturno – sportski i rekreacioni centar Hadžići (KSIRC Hadžići)

U okviru projekta „Bosna i Hercegovina: Jačanje društvene kohezije u zajednicama u kojima borave ljudi u pokretu“ za koji je sredstva osigurala Služba za instrumente vanjske politike (FPI) Evropske Unije u okviru instrumenta koji doprinosi stabilnosti i miru (IcSP)

raspisuju

likovno – grafički
KONKURS
na temu

“PUT OKO SVIJETA”

Pozivamo srednjoškolce (i maturante) sa područja opština Ilidža i Hadžići da se slanjem svojih likovnih i grafičkih radova na temu iz naslova prijave na naš nagradni konkurs!

Da biste učestvovali na konkursu potrebno je da (putem pošte ili lično na adresu) dostavite svoje radove u zatvorenoj koverti. Vaši radovi trebaju sadržavati osnovne kontakt podatke autora na koje možete biti kontaktirani. Napominjemo da jedan autor može da učestvuje sa jednim likovnim i jednim grafičkim radom.

OPIS KONKURSA

Pozivamo srednjoškolce (i maturante) sa područja opština Ilidža i Hadžići da se slanjem svojih likovnih i grafičkih radova na temu iz naslova prijave na naš nagradni konkurs!

Da biste učestvovali na konkursu potrebno je da (putem pošte ili lično na adresu) dostavite svoje radove u zatvorenoj koverti. Vaši radovi trebaju sadržavati osnovne kontakt podatke autora na koje možete biti kontaktirani. Napominjemo da jedan autor može da učestvuje sa jednim likovnim i jednim grafičkim radom.

USLOVI

kako se prijaviti?

Vaše radove šaljete na adrese:

HADŽIĆI

Kulturno sportski i rekreacioni centar Hadžići

6. mart, br. 21

ili upload

ILIDŽA

Kulturno sportski i rekreacioni centar Ilidža

Mala aleja, br. 67

sa naznakom *KONKURS – IOM – KSIRC*

Share This :

KONKURS

Konkurs je otvoren isključivo za likovne i grafičke radove učenika srednjih škola iz Ilidže i Hadžića.

JU KSIRC HADŽIĆI
  JU KSIRC HADŽIĆI

  SPONZOR

  KSC Ilidža
   KSC Ilidža

   SPONZOR

   IOM Bosna i Hercegovina
    IOM Bosna i Hercegovina

    SPONZOR

    PRIJAVE NA KONKURS

    PRIJAVE POŠTOM

    SLANJE POŠTOM

    do datuma

    © DIZAJN I ODRZAVANJE 2022| Pogledaj više klikom na -> MDigital O.D