O NAMA

Osnovne informacije o ustanovi

JU Kulturno sportski i rekreacioni centar - Hadžići

JU Kulturno – sportski i rekreacioni centar Hadžići registrovana je za pružanje usluga u organizaciji sportsko – rekreativne, takmičarske, kultumo – zabavne djelatnosti građanima i pravnim licima, kao i ostale usluge u okviru registrovane djelatnosti.

Svojim multifunkcionalnim prostorima, objekat Ustanove je  jedinstven i prepoznatiljiv sa svojom tradicijom i referencama. Objekat je prilagođen potrebama različitih djelatnosti, te u tom smislu postoji stalna obaveza u održavanju kontinuiteta standarda koje zadovoljavaju kriterije tehničke prakse dvoranskog prostora i poštivanju propisa domaće i međunarodne legislative. Osnovni gabariti objekta dvorane je 41,65x50x10,65, a ukupna površina iste je 2.057,49 m2., dok je površina samog borilišta 1.048, 80 m2. Pored ove velike sale u prizemlju objekta nalazi se i mala sala površine 90 m2, pet svlačionica, blagajna, predulazni prostor, hol, odvojeni muški i ženski sanitarni čvor, bife, tri magacinska prostora, tri kancelarije i prostorija za dežurnog radnika. Na spratu se nalaze dva moderno opremljena studija za borilačke sportove sa pripadajućim svlačionicama, ukupne površine od 147 m2.

JU KSIRC Hadžići, može se pohvaliti činjenicom da je jedna od najposjećeniji i najsadržajnijih kulturno, sportski i rekreacioni centar u Kantonu Sarajevo.

red-bg.jpg
Ilijas Kovačević
DIREKTOR

VIZIJA

JU Kulturno-sportski i rekreacioni centar Hadžići je prije svega hadžićki medijator sporta općenito i kulture, jedinstveno okupljalište građana. JU KSIRC je sigurna kuća za isprobavanje novih ideja, za kreativne eksperimente i društveni angažman te interkulturno čvorište u kojem se povezuje lokalna scena s onima iz drugih gradova. JU je temeljna tačka stabilnosti i razvitka hadžićke kulture, sporta i organizacija građana.

MISIJA

Pružati kvalitetan i pouzdan sadržaj za prezentaciju, medijaciju i afirmaciju savremenih sportskih, umjetničkih i kulturnih praksi te za aktivno sudjelovanje građana, s posebnim osvrtom na mlade, u kulturnim i sportskim aktivnostima u Hadžićima.

KONTAKTIRAJ NAS DIREKTNO

red-bg.jpg

Popuni formu ispod, naš tim će u najkraćem roku odgovoriti na Vaše zahtjeve!

KSIRC LOGO

Tvoj centar za sport, kulturu i rekreaciju!

© Dizajn i održavanje | 2021 MDigital